Skip to content

Doustna terapia opioidowa w przypadku przewlekłego bólu obwodowego i ośrodkowego neuropatycznego ad 8

1 rok ago

537 words

W naszym badaniu pacjenci byli zachęcani do znalezienia optymalnej równowagi między redukcją bólu a działaniami niepożądanymi i mogli pozostać w badaniu przyjmując zaledwie jedną kapsułkę dziennie. Długi czas miareczkowania i ścisły górny limit przyjmowania kapsułek były stosowane w celu ochrony pacjentów, z których wielu było w podeszłym wieku lub częściowo niepełnosprawnych lub wcześniej nie przyjmowało opioidów. Pomimo tych środków, 27 procent pacjentów wycofało się. Ponadto, gniew, drażliwość i zmiany osobowości zgłaszali tylko pacjenci z grupy o wysokiej wytrzymałości, a więcej pacjentów w tej grupie wycofało się z badania. Na podstawie naszych ustaleń wyraźnie widać, że nie wszyscy pacjenci odniosą korzyść z opioidów, a niektórzy z nich odczują pogorszenie nastroju i funkcji bez ulgi w bólu. Przekonanie, że tolerancja na opioidowe leki przeciwbólowe szybko eliminuje jakiekolwiek początkowe korzyści przeciwbólowe, jest nadal powszechne26. 26-28 Retrospektywne i otwarte badania prospektywne nie rozwiązały w odpowiedni sposób ważnej kwestii tolerancji. 29-33 Moulin i współpracownicy porównali morfinę o kontrolowanym uwalnianiu z placebo w 61 pacjentów z bólem mięśniowo-szkieletowym.34 Podczas początkowego trzytygodniowego okresu miareczkowania doszło do zmniejszenia bólu o około 25 procent, ale w znacznym stopniu utracono je podczas kolejnego sześciotygodniowego okresu podawania stabilnych dawek. W naszych badaniach dzienne spożycie kapsułek i ocena natężenia bólu były stabilne w ciągu ostatnich dwóch tygodni leczenia, co sugeruje, że nie było tolerancji w postaci utraty skuteczności przeciwbólowej, która mogłaby znaleźć odzwierciedlenie w szybkiej eskalacji dawek. Nie zaobserwowano żadnego zachowania uzależniającego. W rzeczywistości tylko czterech pacjentów w grupie o wysokiej sile osiągnęło maksymalne dopuszczalne spożycie kapsułki. Potrzebne są jednak prospektywne, kontrolowane badania oceniające stabilność kontroli bólu i dawki w okresach od wielu miesięcy do lat.
Wielkość zmniejszenia bólu neuropatycznego uzyskanego dzięki zastosowaniu kapsułek leworodenowych o dużej mocy jest podobna do tej opisanej w kontrolowanych placebo badaniach tricyklicznych leków przeciwdepresyjnych i przeciwdrgawkowej gabapentyny. W kontrolowanej placebo próbie ośmiu tygodni leczenia gabapentyną u 229 pacjentów z neuralgią popółpękową odnotowano 33-procentowe zmniejszenie intensywności bólu oraz umiarkowane lub lepsze złagodzenie bólu u 50% pacjentów.35 W naszym badaniu, które obejmowało pacjentów z ból, intensywność bólu zmniejszyła się o 36 procent podczas leczenia lewodermanolem o wysokiej mocy, a umiarkowane lub lepsze złagodzenie bólu osiągnięto u 47 procent pacjentów. Nasze wyniki wykazujące 48-procentowe zmniejszenie bólu i umiarkowane lub lepsze złagodzenie bólu u 66% pacjentów z grupy o wysokiej mocy, którzy ukończyli badanie są niemal identyczne z wynikami zgłoszonymi w czterech kontrolowanych badaniach tricyklicznych leków przeciwdepresyjnych z powodu neuropatii obwodowej i neuralgii poopryszczkowej we krwi. w którym analizowano jedynie dane od pacjentów, którzy ukończyli badanie.18,36-38 Podsumowując, wyższe dawki lewodermanolu opioidowego są bardziej skuteczne niż niskie dawki w zmniejszaniu intensywności przewlekłego bólu neuropatycznego pochodzącego z centralnego lub obwodowego układu nerwowego, ale u wielu pacjentów nie można złagodzić bólu ani nie można tolerować działań niepożądanych.
[przypisy: zaburzenia sensoryczne u dzieci, usg łódź prywatnie, korona na cyrkonie cena ]
[podobne: twardzina ograniczona, wytrzewienie, niedokwasota ]

0 thoughts on “Doustna terapia opioidowa w przypadku przewlekłego bólu obwodowego i ośrodkowego neuropatycznego ad 8”