Skip to content

Genetyka udaru mózgu

1 rok ago

507 words

Zgadzamy się z dr. Tournier-Lasserve (wydanie z 21 listopada) 1, że metody łączenia genetycznych badań udaru są utrudnione przez trudności w gromadzeniu rodowodów z kilkoma dotkniętymi chorobą członkami.2 Trwają badania, które powinny pozwolić na osiągnięcie tego celu. National Institute of Neurological Disorders and Stroke wspiera 50-centymetrowe badanie w Ameryce Północnej, znane jako Rodzeństwo z niedokrwiennym udarem mózgu. Chociaż nie zostało zaprojektowane do montażu rozszerzonych, multipleksowych rodzin, jak to miało miejsce w Islandii, to badanie zgromadzi 300 par rodzeństwa i triosy w celu przeprowadzenia skanowania pod kątem genomu dla loci, które zwiększają ryzyko udaru niedokrwiennego. Informacyjne rodowody w rodzeństwie z badaniem udaru niedokrwiennego identyfikowane są za pomocą scentralizowanego systemu kontaktu inicjowanego przez probanta4. W listopadzie 2002 r. Zebrano 86 rodowodów. Program ten powinien umożliwiać niezależną ocenę, czy gen w locus 5q12 jest związany ze zwiększonym ryzykiem udaru niedokrwiennego w heterogenicznej populacji Ameryki Północnej.
James F. Meschia, MD
Thomas G. Brott, MD
Robert D. Brown, Jr., MD
Mayo Clinic, Jacksonville, FL 32224 dla rodzeństwa z badaniem udarów niedokrwiennych

4 Referencje1. Tournier-Lasserve E. Nowi gracze w genetyce udaru mózgu. N Engl J Med 2002; 347: 1711-1712
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Meschia JF, Brown RD Jr, Brott TG, Hardy J, Atkinson EJ, O Brien PC. Wykonalność badania afektywnego u rodzeństwa dotkniętego chorobą niedokrwienną: wyniki 2-rodzinnego rejestru historii rodzinnej. Stroke 2001; 32: 2939-2941
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Meschia JF, Brown RD Jr, Brott TG, Chukwudelunzu FE, Hardy J, Rich SS. Protokół Rodzeństwo z niedokrwiennym udarem mózgu (SWISS). BMC Med Genet 2002; 3: 1-1
Crossref MedlineGoogle Scholar
4. Worrall BB, Chen DT, Meschia JF. Kwestie etyczne i metodologiczne w badaniach nad udarem zarodkowym. Stroke 2001; 32: 1242-1249
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
W pierwszym zdaniu artykułu Tournier-Lasserve stwierdza: Udar jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci i najczęstszą przyczyną niepełnosprawności na świecie. To stwierdzenie wprowadza w błąd zgodnie ze Światowym Raportem Zdrowia 2002.1
W raporcie dotyczącym śmiertelności określone choroby lub stany są zgrupowane w podpozycjach sklasyfikowanych w trzech kategoriach: choroby zakaźne, choroby okołoporodowe i okołoporodowe oraz niedobory żywieniowe (32,5 procent z 56.554 milionów zgonów w 2001 r.); warunki bezkontaktowe (58,5 procent); i kontuzje (9 procent). Jeśli weźmiemy pod uwagę grupy chorób objęte podpozycjami, główną przyczyną zgonów na świecie jest choroba układu krążenia (29,3%), a następnie choroby zakaźne i pasożytnicze (19,3%) oraz nowotwory złośliwe (12,6%). Udar jest czwartą z głównych przyczyn śmierci na świecie. W krajach rozwiniętych udar mózgu jest uważany za trzecią najczęstszą przyczynę śmierci, po chorobie niedokrwiennej serca i raku.
Joseph KT Ngeh, MRCP
Vivien KL Toh, MRCP
Radcliffe Infirmary, Oxford OX2 6HE, Wielka Brytania
[email protected] com
Odniesienie1. Raport o zdrowiu na świecie 2002: redukcja ryzyka, promocja zdrowego życia. Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia, 2002. (Dostępne również na stronie http://www.who.int/whr/2002/en/.)
Google Scholar
[patrz też: jakie są choroby zakaźne, fizjoterapia po angielsku, terapia uzależnień lublin ]
[przypisy: stopa konsko szpotawa, olx warka, hula hop efekty ]

0 thoughts on “Genetyka udaru mózgu”