alpinia lekarska

Rodzinne występowanie nieswoistych chorób jelit ad 5

Oczekiwana liczba w tej grupie po dostosowaniu do płci i wieku wynosiła 0,33, co daje ryzyko względne populacji na poziomie 18,1 (granice ufności 95%, 6,7 i 39,5). Dyskusja
Główne wyniki tego badania wskazują, że krewni pierwszego stopnia pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy lub chorobą Leśniowskiego-Crohna, w porównaniu z populacją ogólną, mają 10-krotny wzrost r...

Więcej »

Angiograficzna obserwacja po umieszczeniu samorozszerzającego się stentu do tętnicy wieńcowej ad

W pierwszych 23 z 32 pacjentów leczonych w Tuluzie heparynę podawano podskórnie trzy razy dziennie w celu utrzymania czasu aktywowanej kałaliny-kaolinu (wskaźnik stanu krzepnięcia) przy wartości dwukrotnie przekraczającej wartość kontrolną, rozpoczynając od trzech do pięciu dni przed zabiegiem i następnie przez sześć tygodni. Podczas zabiegu 7 do 32. pacjentów otrzymało dożylnie do...

Więcej »

Wybuch Varicella pomimo szczepień

W artykule opublikowanym w artykule Galila i in. (Wydanie 12 grudnia), Gershon2 stwierdza, że nadszedł czas na zbadanie rutynowego podawania drugiej dawki szczepionki przeciwko ospie wietrznej. Zgadzam się, ale Gerszon nie wspomina o kwestii, która naprawdę nadweręży równowagę na rzecz zalecania drugiej dawki tej szczepionki. Prawdopodobieństwo wtórnej niewydolności szczepionki ze względ...

Więcej »

Randomizowana próba długoterminowego tlenu dla POChP z umiarkowanym desaturacją ad

Uczestnicy byli znacznie młodsi, lepiej wykształceni i lepiej radzili sobie w Mini-Mental State Examination niż inni. 15. Komisja ds. Etyki medycznej w Centrum Medycznym Erasmus zatwierdziła badanie, a każdy z uczestników wyraził pisemną zgodę. Rysunek 1. Rysunek 1. Schemat przepływu populacji badania. Różne badane próbki są oznaczone podwójnymi liniami. MRI oznacza obrazow...

Więcej »
http://www.dobrabudowa.edu.pl 751#stres fizjologiczny , #skurcze karku , #trawa cytrynowa przyprawa , #wyszukane potrawy , #czy rak płuc jest dziedziczny , #krople z atropiną , #kłujący ból pleców , #tasiemiec w oku , #ketamin , #na kawior ,