Kliniczne spektrum otyłości i mutacji w genie receptora melanokortyny 4 ad 5

W każdym wieku, ale szczególnie w ciągu pierwszych pięciu lat, wyniki odchylenia standardowego dla wzrostu dzieci z niedoborem MC4R były większe niż u otyłych dzieci bez mutacji MC4R (Figura 3B). Stężenia insulino-podobnego czynnika wzrostu I w surowicy były odpowiednie dla wieku we wszystkich przypadkach (dane nie pokazane). Zastosowano absorpcjometrię rentgenowską o podwójnej energii do zbadania składu ciała u 48 pacjentów. Chociaż średni procent tkanki tłuszczowej wśród nosiciel...

Wirusowe zapalenie wątroby typu B DNA i RNA w pierwotnym raku wątroby

Paterlini i in. (Wydanie z 12 lipca) zgłosiło zastosowanie reakcji łańcuchowej polimerazy do wykrywania sekwencji DNA i RNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) w pierwotnych nowotworach wątroby u osobników ujemnych na antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg). Dwie z ośmiu próbek dostępnych do testowania wirusa zapalenia wątroby typu C były pozytywne dla przeciwciał; autorzy sugerują możliwość wystąpienia zapalenia wątroby typu C jako kofaktora. Cytowane badania...

Funkcja poznawcza w Randomizowanym badaniu Evolocumab ad 6

Dla każdego uczestnika obliczono wartości z (indywidualny wynik testu minus średni wynik testu podzielony przez odchylenie standardowe) dla testów neuropsychologicznych na linii podstawowej i podczas obserwacji z zastosowaniem średniej i standardowego odchylenia dla testów linii podstawowej. Skonstruowaliśmy wyniki mieszane dla wydajności pamięci, uśredniając wyniki z wszystkich trzech natychmiastowych testów przypominających i próbę opóźnionego wywoływania 15-głosowego testu werbalneg...

Najnowsze zdjęcia w galerii nowoczesnapsychologia:

331#nowy szpital w nakle i szubinie , #sanatorium wyszukiwarka , #jakie są choroby zakaźne , #skierowania do sanatorium lista oczekujących , #symetykon , #korona porcelanowa na metalu , #kręcenie hula hop efekty , #nowofundland olx , #nfz sanatoria kolejka oczekujących , #sobycor ,