Doustna terapia opioidowa w przypadku przewlekłego bólu obwodowego i ośrodkowego neuropatycznego ad

Silny levorphanol agonisty .-opioidowego wybrano na czas od sześciu do ośmiu godzin działania przeciwbólowego, względnie prostej farmakokinetyki i selektywności receptorów.14-17 Metody
Projekt badania
Rysunek 1. Rysunek 1. Przebieg badania. Po tygodniowym okresie obserwacji w linii bazowej następowało osiem tygodni terapii levorphanolem. Pod koniec czwartego tygodnia leczenia pacjenci mogli przyjmować aż 21 kapsułek dziennie. Strzałki wskazują wizyty studyjne.
Pacjenci zostali losowo przydzieleni do...

Wpływ sercowo-naczyniowy ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych u pacjentów z niewydolnością serca i obturacyjnym bezdechem sennym

Obturacyjny bezdech senny poddaje niewydolne serce niekorzystnym obciążeniom hemodynamicznym i adrenergicznym, co może przyczyniać się do postępu niewydolności serca. Postawiliśmy hipotezę, że leczenie obturacyjnego bezdechu sennego przez ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych u pacjentów z niewydolnością serca poprawiłoby funkcję skurczową lewej komory. Metody
Dwudziestu czterech pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (45 procent lub mniej) i obturacyjnym bezdechem sennym, którzy otrzymywal...

Rodzinne występowanie nieswoistych chorób jelit

Pochodzenie i patogeneza choroby zapalnej jelit pozostają zagadką. Zgłaszany wzrost częstości występowania choroby Leśniowskiego-Crohna przypisuje się czynnikom środowiskowym, w tym infekcji bakteryjnej lub wirusowej; jednak nie udowodniono, aby takie czynniki miały znaczenie. Zgłoszono kilka nieprawidłowości immunologicznych w odniesieniu do zapalnej choroby jelit, ale nie znaleziono spójnego wzorca.1 Wiele badań wykazało agregację przypadków wrzodziejącego zapalenia okrężnicy lub choroby Leśniowskiego-Crohna w rodzinach i...

Plynna sluzowo-ropna, a nieraz ropna wydzielina

W alkaptonurii, omówione przez Phornphutkul et al. (Wydanie z 26 grudnia), uszkodzenie tkanki jest indukowane przez produkt utleniania kwasu homogentyzynowego (HGA) - mianowicie kwas benzochinonowy kwasu octowego (BQA). Utlenianie HGA do BQA jest katalizowane przez oksydazę polifenolową. W związku z tym, leczenie alkaptonurii powinno być ukierunkowane na obniżenie poziomu BQA poprzez hamowanie dioksygenazy 4-hydroksyfenylo-pirogronianowej (tj. Za pomocą nityzynonu). Nityzynon może zmniejszać wytwarzanie HGA, zwiększając poz...

Najnowsze zdjęcia w galerii nowoczesnapsychologia:

331#zaburzenia sensoryczne u dzieci , #olx brzeszcze , #wyszukiwarka skierowań do sanatorium nfz , #metronidazol polpharma , #mykoplazmoza , #silne leki przeciwbólowe na recepte lista , #transport medyczny łódź , #nowy szpital w nakle i szubinie , #sanatorium wyszukiwarka , #jakie są choroby zakaźne ,