PIC-723

Migotanie przedsionków - kontrola częstości i rytmu

Autorzy niedawno opublikowanego badania Arial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management (AFFIRM) (wydanie z 5 grudnia) wyciągnęli wniosek, że kontrola rytmu nie daje przewagi nad kontrolą częstości, chociaż zaobserwowali trend w kierunku poprawy przeżycia w kontroli tempa Grupa. Ze względu na projekt badania, leki antyarytmiczne były stosowane głównie w...

Więcej »

Doustna terapia opioidowa w przypadku przewlekłego bólu obwodowego i ośrodkowego neuropatycznego ad 6

Jak pokazano na ryc. 3, w każdej grupie był szeroki wachlarz przyjmowania kapsułek, ale było minimalne nakładanie się w rzeczywiste spożycie lewokamoliny, ponieważ wszyscy oprócz sześciu pacjentów w grupie o wysokiej wytrzymałości przekraczali 3,15 mg na dzień. Tabela 2. Tabela 2. Wyniki wielowymiarowej inwentaryzacji bólu wśród 59 pacjentów, którzy ukończyli ...

Więcej »

Nadmierne objadanie się jako główny fenotyp mutacji receptora 4 receptora melanokortyny ad 7

Ponieważ 25 ściśle wyselekcjonowanych osobników kontrolnych stanowiło część większej próbki 96 osobników o normalnej wadze, z których żaden nie miał żadnego z innych wariantów sekwencji u naszych pacjentów z poważną otyłością, polimorfizm regionu kodującego Val103Ile może nie predysponować pacjentów do otyłości. Możliwość ta musi zostać potwierdzona...

Więcej »

przeszczep komórek macierzystych do stawu kolanowego

Oczekiwana liczba w tej grupie po dostosowaniu do płci i wieku wynosiła 0,33, co daje ryzyko względne populacji na poziomie 18,1 (granice ufności 95%, 6,7 i 39,5). Dyskusja
Główne wyniki tego badania wskazują, że krewni pierwszego stopnia pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy lub chorobą Leśniowskiego-Crohna, w porównaniu z populacją ogólną, maj...

Więcej »

Notice: Undefined offset: 1 in /home/tymek10/ftp/nowoczesnapsychologia.pl/media/index.php on line 277

Notice: Undefined offset: 1 in /home/tymek10/ftp/nowoczesnapsychologia.pl/media/index.php on line 280
751#tasiemiec w oku , #ketamin , #na kawior , #przystojny arab , #herbata spalająca tłuszcz , #dlaczego boli podbrzusze , #witamina b nadmiar , #koszt implantów zębowych , #rossmann skawina , #dr laskowski ,