daria krulikowska

Rodzinne występowanie nieswoistych chorób jelit czesc 4

Trzy probandy - jedna z chorobą Crohna i dwie z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy - należały do jednej rodziny, w której był inny krewny z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Trzy probandy z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy stanowiły jedną rodzinę, a 12 innych z tą chorobą należało do sześciu rodzin. W związku z tym 60 probandów należało do 50 r...

Więcej »

Ciche zawały mózgu i ryzyko demencji i upośledzenia poznawczego ad 5

Jedenaście z 217 uczestników z cichymi zawałami mózgu w linii podstawowej miało zawał korowy, 202 miało zawały w lacunar - 171 w zwojach podstawy i 31 w podwzgórzu - a 4 miało zawały w móżdżku lub pniu mózgu. Czternastu spośród 30 uczestników, u których rozwinęła się demencja, miało jeden lub więcej cichych zawałów mózgu obecnych w MRI linii podstawo...

Więcej »

Ciche zawały mózgu i ryzyko demencji i upośledzenia poznawczego czesc 4

Dla każdego uczestnika obliczono wartości z (indywidualny wynik testu minus średni wynik testu podzielony przez odchylenie standardowe) dla testów neuropsychologicznych na linii podstawowej i podczas obserwacji z zastosowaniem średniej i standardowego odchylenia dla testów linii podstawowej. Skonstruowaliśmy wyniki mieszane dla wydajności pamięci, uśredniając wyniki...

Więcej »

Budownictwo wczoraj i dzis : Paper Partition System autorstwa Shigeru Ban Architekci

Obturacyjny bezdech senny poddaje niewydolne serce niekorzystnym obciążeniom hemodynamicznym i adrenergicznym, co może przyczyniać się do postępu niewydolności serca. Postawiliśmy hipotezę, że leczenie obturacyjnego bezdechu sennego przez ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych u pacjentów z niewydolnością serca poprawiłoby funkcję skurczową lewej ko...

Więcej »
http://www.ta-medycyna.net.pl 751#radosław kuszyk , #stres fizjologiczny , #skurcze karku , #trawa cytrynowa przyprawa , #wyszukane potrawy , #czy rak płuc jest dziedziczny , #krople z atropiną , #kłujący ból pleców , #tasiemiec w oku , #ketamin , #na kawior ,