yasminelle a tycie

Neurologia kliniczna starszego dorosłego

Choroby neurologiczne w populacji geriatrycznej stały się poważnym problemem zdrowotnym, zarówno ze względu na nasz sukces w leczeniu chorób niezwiązanych z neurologią, jak i z powodu postępującej fali starzenia się pokolenia wyżu demograficznego. Ponadto neurony są postmitotyczne, co sprawia, że mózg jest mniej zdolny niż inne narządy do kompensacji po urazie. Biorąc pod uwagę zwiększoną częstość występowania i występowanie ge...

Więcej »

Przewlekłe borelioza i alleles HLA

W swoim artykule z 26 lipca, Steere i in. w sekcji Wyniki stwierdzono, że częstość występowania HLA-DR4 była istotnie większa u pacjentów z przewlekłym zapaleniem stawów niż u zdrowych osób (57 vs. 31%, P <0,01). To stwierdzenie jest ewidentnie niepoprawne; w rzeczywistości prawidłowa wartość P (obliczona za pomocą dokładnego testu Fischera, a następnie pomnożona przez liczbę specyficzności badanych w każdym locus, jak podano w se...

Więcej »

Korekta - echokardiografia

Bardzo mi się podobał dwuczęściowy artykuł przeglądowy dotyczący echokardiografii autorstwa Poppa (12 i 19 wydań) .1 Należy jednak zauważyć, że w drugiej części artykułu jest błąd. Pod tytułem Infekcyjne zapalenie wsierdzia (s. 170) Popp pisze: U wielu pacjentów z bakteriemią Staphylococcus aureus, 18 procent bez objawów zapalenia wsierdzia, miało wyniki badań echokardiograficznych przezprzełykowej, które doprowadziły do ost...

Więcej »

Architektura i nowoczesne budownictwo - Pawilon Szwecji na Shanghai World Expo 2010

Czynniki pacjenta, które mają wpływ na skierowania lekarzy, mogły przesadzić o różnice w wynikach między specjalistami generalnymi a specjalistami z badania Ayany i współpracowników (wydanie 21 listopada) .1 Wyniki badań obserwacyjnych takich jak ten będą przekonywujące tylko wtedy, gdy kompleksowo oceniają czynniki pacjenta które są kluczowe dla roli, jaką odgrywa rola generalizmu w ustalaniu priorytetów złożonych problemów u cho...

Więcej »
http://www.dentystawroclaw.edu.pl 751#radosław kuszyk , #stres fizjologiczny , #skurcze karku , #trawa cytrynowa przyprawa , #wyszukane potrawy , #czy rak płuc jest dziedziczny , #krople z atropiną , #kłujący ból pleców , #tasiemiec w oku , #ketamin ,