Skip to content

Nadmierne objadanie się jako główny fenotyp mutacji receptora 4 receptora melanokortyny ad 6

1 rok ago

54 words

Podobnie nosiciele mutacji w domenie wiążącej leptynę LEPR i bez nośnika wykazywali podobne stężenia leptyny w surowicy (odpowiednio 38,2 . 2,7 i 33,2 . 1,9 ng na mililitr, P = 0,14). Stężenie leptyny w surowicy w grupie kontrolnej z prawidłową masą ciała (6,4 . 0,8 ng na mililitr) było istotnie niższe niż u osób otyłych (P <0,001). Ryc. 1. Ryc. 1. Korelacja poziomu tkanki tłuszczowej w surowicy z poziomem leptyny w surowicy u osób otyłych i osób o prawidłowej masie ciała, w zależności od tego, czy były to nosniki niezaszczepione (panel A), czy nośniki (panel B) mutacji w genie receptora melanokortyny 4 (MC4R) i Noncarriers (Panel C) lub Carriers (Panel D) Mutacji w Wiążącej Leptynę Domenie Receptora Leptyny (LEPR). Otyłe nosiciele mutacji MC4R i nosicieli mieli podobne ilości tkanki tłuszczowej (odpowiednio 49,9 . 2,1 kg i 50,5 . 1,3 kg, P = 0,85, bez różnic płciowych), podobnie jak nośniki mutacji w domenie wiążącej leptynę LEPR i bez nośników (odpowiednio 50,1 . 1,7 kg i 50,6 . 1,5 kg, P = 0,84), natomiast ilość tkanki tłuszczowej była istotnie niższa w kontrolach prawidłowej masy ciała (14,5 . 0,8 kg, P <0,001). Tkanka tłuszczowa korelowała z poziomem leptyny w surowicy u osób bez mutacji MC4R (r = 0,67, y = 0,711 x 1,598, P <0,001) (Figura 1A), u 60 osób z mutacją w domenie wiążącej leptynę LEPR (r = 0,59, y = 0,749x-0,220, P <0,001) (Figura 1D) i 105 osobników bez mutacji w domenie wiążącej leptynę LEPR (r = 0,64, y = 0,660x-0,576, P <0,001) (Figura 1C). W przeciwieństwie do tego nie stwierdzono korelacji pomiędzy poziomem tkanki tłuszczowej a stężeniem leptyny w surowicy u 21 osób z mutacją MC4R (r = 0,09, P = 0,70) (ryc. 1B).
Wydatek energetyczny
Nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic między otyłymi osobnikami z mutacją MC4R i bez cech nośności w odniesieniu do wydatku energii spoczynkowej (2084 . 73 kcal na 24 godziny i 2074 . 31 kcal na 24 godziny, odpowiednio P = 0,90) lub termogenezy indukowanej dietą ( Odpowiednio 14 . 2% i 13 . 1%, P = 0,20). Podobnie, otyłe nośniki mutacji w domenie wiążącej leptynę LEPR i bez nośnika miały podobne wartości dla energii spoczynkowej (odpowiednio 2038 . 46 kcal na 24 godziny i 2097 . 37 kcal na 24 godziny, P = 0,32) i indukowane dietą. termogenezę (13 . procent dla obu, P = 0,80).
Dyskusja
Mutacje w MC4R wystąpiły z częstością 5,1% u naszych otyłych pacjentów, wartością podobną do wartości 4 procent opisanych wcześniej. Wcześniejsze badania ujawniły około 30 różnych mutacji MC4R, które mogą powodować monogenną otyłość.11,15-25 zidentyfikowali pięć dodatkowych mutacji, które mogą również odgrywać rolę w rozwoju chorobliwej otyłości: ThrllAla, Phe51Leu, Met200Val, Thr5Thr i substytucja A1419G w regionie 3 nieulegającym translacji. Pierwsze trzy mutacje zmieniają sekwencję aminokwasów, czwarta jest synonimiczna, a piąta wpływa na nieulegający translacji region 3 genu. Chociaż dwie ostatnie mutacje nie zmieniają sekwencji aminokwasów w białku, mogą być zaangażowane w rozwój chorobliwej otyłości poprzez wpływ na poziom, lokalizację lub czas ekspresji genów lub przez istnienie w nierównowadze sprzężeń z jeszcze nie-istniejącymi. niezidentyfikowana mutacja przyczynowa .38
Nasi rygorystycznie wyselekcjonowani pacjenci z prawidłową masą ciała mieli częstość wariantów genetycznych MC4R podobnych do tych w otyłej populacji badanej przez Jacobsena i wsp., Chociaż cechy otyłości nie były wykluczone u ich osobników z grupy kontrolnej.26 Jednak częstość zmian MC4R w kontrolach wyłącznie z powodu polimorfizmu regionu kodującego Val103Ile, który występował z podobną częstością u osób zdrowych i otyłych
[patrz też: urologia warszawa szpital, silne leki przeciwbólowe na recepte lista, anty hbs cena ]
[patrz też: uromed koszalin, retinopatia wcześniacza, przychodnia ziemowita wrocław ]

0 thoughts on “Nadmierne objadanie się jako główny fenotyp mutacji receptora 4 receptora melanokortyny ad 6”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dentysta bielsko biała cennik[…]