Skip to content

skok pasaż ursynowski 1

1 rok ago

516 words

Choroba nerek typu END-STAGE jest jednym z najczęstszych powikłań cukrzycy, szczególnie u pacjentów z cukrzycą insulinozależną (typu I). Chociaż kontrola glikemii i agresywne leczenie współistniejącego nadciśnienia mogą spowolnić postęp nefropatii cukrzycowej, 1, 2 postępująca niewydolność nerek rozwija się u prawie połowy pacjentów z cukrzycą typu I. 3 4 5 6 W ostatnich latach w badaniach na zwierzętach zgromadzono istotne dowody sugerujące, że ograniczenie białka w diecie i fosforu może opóźnić rozwój przewlekłej niewydolności nerek. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 177 18 19 20 Badania mikropunkturowe przeprowadzone na szczurach poddanych częściowa nefrektomia lub cukrzyca z streptozocyną wykazały podwyższenie ciśnienia kłębuszkowego i filtrację, które wydają się korelować z postępującym uszkodzeniem nerek. U tych szczurów obserwuje się zwiększenie poziomu białek w moczu, nadciśnienie i postępującą utratę funkcji nerek. W badaniu histologicznym istniały dowody akumulacji w mezangialnej matrycy, z ostatecznym niedrożnością światła kapilarnego i przestrzeni torebki, prowadzące do powstania sklerotycznych kłębuszków. Ograniczenie białka w diecie zmniejszyło podwyższone ciśnienie kapilarne kłębuszkowe i filtrację w obu modelach choroby nerek. W połączeniu z tą normalizacją hemodynamiki kłębuszkowej, restrykcyjne białko w diecie zredukowało również poziom białka w moczu do normalnego poziomu i zapobiegło stopniowemu niszczeniu kłębuszków nerkowych. Rzeczywiście, długoterminowe badania w modelu sub-sumie-nefrektomii wykazały wyraźne zmniejszenie szybkości progresji do niewydolności nerek u szczurów otrzymujących dietę niskobiałkową.
W ciągu ostatnich kilku lat badacze kliniczni zgłaszali zmienne korzystne wyniki ograniczenia spożycia białka i fosforu u ludzi. Tempo progresji niewydolności nerek zmniejszono 2- do 10-krotnie w grupach pacjentów po diecie niskobiałkowej.21 22 23 24 25 Wyniki te pochodzą jednak głównie z retrospektywnych, niekontrolowanych badań pacjentów chorób nerek. W niniejszym artykule opisujemy wyniki randomizowanego, prospektywnego, kontrolowanego badania przeprowadzonego w celu porównania wpływu diety badanej obejmującej ograniczone białko i fosfor w diecie oraz dietę kontrolną na progresję niewydolności nerek u pacjentów z pojedynczą jednostką chorobową – Typ I (insulino-zależna) cukrzyca.
Metody
Wybór pacjentów
Wymagania wstępne dotyczyły cukrzycy typu I z początkiem przed 30 rokiem życia, nefropatii cukrzycowej objawiającej się białkomoczem (24-godzinne całkowite wydalanie białka z moczem ponad 500 mg), współistniejącą retinopatią cukrzycową i brakiem innych przyczyn niewydolności nerek. U dwóch leczonych pacjentów początkowe 24-godzinne wydalanie białka z moczem wynosiło nieco mniej niż 500 mg, ale spełnili pozostałe kryteria i dlatego zostali uwzględnieni. To, czy nasze dane były analizowane z tymi pacjentami czy bez nich, nie zmieniło wyników. Wszyscy pacjenci mieli początkowe wartości filtracji kłębuszkowej od 15 do 85 procent przewidywanych wartości prawidłowych, co określono na podstawie pomiaru klirensu ialaminianu znakowanego 125I. Powody wykluczenia z badania obejmowały przeciwwskazania do stosowania diety niskobiałkowej, takie jak ciężkie zakażenia, nowotwory lub ciąża, historia cukrzycy kruchej, wiek poniżej 18 lat lub powyżej 60 lat oraz wszelkie inne schorzenia, które lekarz pierwszego być przeciwwskazaniem
[więcej w: stopa konsko szpotawa, womp gdańsk, pasaż ursynowski 1 ]

0 thoughts on “skok pasaż ursynowski 1”